visie op profetisch schilderen

Onze God, de Heer die hemel en aarde geschapen heeft, is een creatief God  en wij zijn naar Zijn beeld gemaakt, genesis 1:26

Wij lijken op God. we hebben iets van Zijn karakter meegekregen.

We hebben dus van God iets creatief?s  gekregen.

 

Voor mij is dit heel belangrijk om te weten dat we allemaal in zekere zin scheppers zijn, wij kunnen iets maken. Wij mogen met behulp van God dingen in het licht brengen, iets wat nog onzichtbaar is , zichtbaar maken. In de eerste plaats voor je zelf maar ook om anderen te zegenen, dat kan zijn; iets waarover je zelf licht krijgt dingen die er op dat moment in je leven afspelen en waar God jou of de omgeving zijn aanwezigheid op een speciale manier wil tonen, waardoor je wordt gezegend of bemoedigd, zelfs genezing kan plaats vinden.

We moeten goed begrijpen dat God met ons is ?al de dagen van ons leven? Hij is een herstellend God en wil ons Zijn wegen bekend maken.

 

Een tekst die mij altijd weer kracht geeft om dat te pakken (lees: te schilderen) en wat Hij in mijn leven wil laten ontdekken is deze, Jesaja 45: 3-7: “En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. 4 Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet. 5 Ik ben de HERE en er is geen ander; buiten Mij is er geen God. Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kendet, 6 opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niemand is; Ik ben de HERE, en er is geen ander, 7 die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerk en het onheil schep; Ik, de HERE, doe dit alles.” (het is goed om over deze tekst te mediteren).

 

Er zijn vele vormen om creatief profetisch te zijn, om in te bewegen: zingen, muziek maken, dansen, vlagen, spreken, bidden, enz.

Voor mij is het schilderen de vorm om dichter tot bij mijn schepper te komen.

 

Dit is hoe ik deze vorm van creativiteit wil gebruiken, om te bewegen onder  leiding van de Heilige Geest, dan kan God zich kenbaar maken op een wit doek (groot of klein), door dat Zijn aanwezigheid door middel van kleur zichtbaar wordt en mij /ons wilt zegenen.

 

Dick Stobberingh

 Op 22 januari geeft Dick Stobberingh samen met Mirjam Henzen een workshop over profetie en creativiteit. Zie elders op deze website voor meer info en voorbeelden van profetische schilderijen (fotoalbum)