Sprekers 2013

Profetische conferentie met Allan & Rose Chambers

11 juni 2013

‘t Broodhuys de Hught Rhenen

 

Allan en Rose Chambers zijn meer dan 40 jaar in bediening. Geboren en getogen in Zuid-Afrika, werden ze betrokken in de lokale kerk als zondagschool leraren, jeugd leiders, assistent pastors en ook senior pastors. Ze hebben ook als bedienaars rondgereisd in Zuid-Afrika en Namibia. Hun bediening in Bijbelscholen begon toen ze in verschillende scholen onderwijs gaven en dit gebeurde van 1984 tot 1993 waarna ze hun huis in Zuid-Afrika verlieten om in Europa te komen bedienen.

In Nederland en België plantten zij kerken en waren opzieners als ook sprekers in conferenties. Het was daar dat ze deel uitmaakten van een internationaal team waar ze geholpen hebben in het opstarten van scholen van bediening en uiteindelijk ook een Bijbelschool in België. Daar waren ze de decaan en administrator. In 1997 verhuisden ze naar de Verenigde Staten om daar een succesvolle basis op te richten. De Bijbelschool werd verplaatst van België naar Amerika waar deze verder ontplooide en succesvol was in het opleiden van mannen en vrouwen van Goddelijk karakter. Velen van hen zijn vandaag nog in bediening verspreid over de gehele wereld.

Zowel Allan en Rosemary hebben een sterke onderwijsgave. Ze bedienen apostolisch met een sterke profetische kant. Ze hebben een hart om mannen en vrouwen op te richten en toe te rusten voor het werk van de bediening terwijl ze het doel van God in hun leven vervullen. Hun passie is om het Lichaam van Christus tot volwassen bedienaars van het Evangelie te zien ontwikkelen, met tekenen en wonderen die erop volgen zodat de wereld bereikt zal worden voor Jezus. Ze geloven dat door middel van gezond en gezalfd onderwijs van het Woord van God, mannen en vrouwen zowel academisch als geestelijk opgeleid kunnen worden, waardoor ze in staat zullen zijn om kwaliteit bediening te produceren waardoor het Koninkrijk Gods aantrekkelijk wordt voor de mensen. Ook willen zij het Lichaam van Christus veranderd zien worden door Zijn levend gevende kracht.

Allan en Rosemary Chambers zijn de academische decaan en decaan van de studenten van Transform U Instituut in Westfield, PA. Transform U is een Bijbelschool met een missie om het leven van studenten te zien veranderen door de kracht van God en het Woord. Ze willen hen zo voorbereiden voor een wandel in de Geest, hetzij in bediening of door middel van werk in de maatschappij. Allan en Rosemary wonen in Westfield, Pennsylvania en hebben drie getrouwde kinderen en zes kleinkinderen en de zevende is op komst.

 

Het was een geweldige avond met Allan en Rose Chambers.