Erik den Hertog spreekt op de Hught

 

 ERIK DEN HERTOG SPREEKT OP DE HUGHT

DONDERDAG   20  NOVEMBER  2014

Lieve mensen,

 

         Hierbij nodig ik jullie weer uit voor een  speciale avond  met  ERIK  DEN  HERTOG

         uit Oosterbeek in de Woonkamersfeer van ‘t “BROODHUYS”.

         (bij grotere groep in de KAPEL)   

Vanaf september iedere laatste donderdag van de maand

           Vanaf 19.00/19.30  uur staat de  KOFFIE/THEE  klaar  en 19.45 uur willen we graag beginnen.

De meesten van jullie kennen Erik van de afgelopen jaren,

waar hij Profetische Teachings  bracht op de Hught en waar hij ons bepaalde bij Colossians 3 : 1-3.

            “Zoek de dingen die boven zijn en niet die van de aarde zijn”….

 

 

            Het  THEMA  van deze avond zal zijn :            

            “GENEZING”

            ‘t Koninkrijk in ons, waarbij eigenlijk niets onmogelik is.

            Kwestie is gaan we er voor? Of zien we ’t niet ….

Er was vorige keer dat Erik sprak een grote Tegenwoordigheid van God.

Na afloop was er een Krachtig Gebedsbediening.

 

            ______________________________________________________

 

            Jullie zijn van harte welkom.

            Breng anderen mee die hongerig zijn naar meer.

            In afwachting van

                  DONDERDAGAVOND  20  NOVEMBER  ’14

            We zien uit naar jullie !!!

           

                    Onderstaande onderdelen zullen deel zijn van de DONDERDAGAVONDEN dan wel

          andere dagdelen per SEPTEMBER 2014 tot en met JUNI 2015.

    

          – Het Koninkrijk van God is ons gegeven…                      Lucas 12:32

          – Regeren met Hem in de Hemelse Gewesten….             Efeze 1 en 2

          – De Schepping wacht op zonen en dochters van God….Romeinen 8

          – Niets is onmogelijk voor wie gelooft….                           Johannes 14:12

          – Wandelen met God zoals b.v. Ook Henoch deed in.     Genesis 5: 18-24

          – Het groeien van Heerlijkheid tot Heerlijkheid

            (from Glory to Glory)

          – God’s Tegenwoordigheid

            (Présence and Glory Fire)

          – 3e Hemel en Geestelijke Wereld

          – Geestelijke Strijd

          – Woord en Gebedsvormen, Toewijding

          – Eindtijd zaken, Natuurlijk en Bovennatuurlijk

          – Authoriteit in de Geest

          – Tekenen en Wonderen

          – Het vrijzetten van mensen in hun Roeping en Bediening

    

  iNSCHRIJVEN KAN MIDDEL ONDERSTAAND INSCHRIJFFORMULIER