Donaties

Onderhoud pand De Hught

Wilt u De Hught financieel ondersteunen voor het onderhoud van het pand?

Dit kunt u doen door middel van een financiële bijdrage.

Rekeningnummer: NL56INGB0001278151 t.n.v. E.S.C.L. de Hught Rhenen o.v.v. “gift pand De Hught Rhenen”.

Wilt u als vrijwilliger ons ondersteunen kijk op pagina Vrijwilligers.

Activiteiten van De Hught

U kunt de activiteiten van De Hught ook ondersteunen door te bidden voor de Hught of financieel bij te dragen.

Dit kunt u doen door middel van een financiële bijdrage.

Rekeningnummer: NL56INGB0001278151 t.n.v. E.S.C.L. De Hught Rhenen o.v.v. “GIFT”