ESCL - Europees Strategisch Christelijk Leiderscentrum

Wij willen een Europees Strategisch Christelijk Leiderscentrum voor Apostolische, Profetische en Voorbede Leiders en Ministries zijn. Het is onze bedoeling om verbinding te maken met mensen en organisaties die betrokken zijn bij datgene wat we tot stand willen brengen in het Koninkrijk van God.

 

ESCL - European Strategic Christian Leaders Center
We are a team who have a vision to be an european strategic and network center for apostolic, prophetic and intercession leaders and ministries. It is our intention to get connected with people and organisations who are involved in the things we stand for in the Kingdom of God.

Read more about the ESCL.... European Strategic Leaders Center.pdf

Kernteam

Er is een kernteam van de Hught die wordt ondersteund door meerdere vrijwilligers.